Analiza biračkih mesta :: NIŠ

Uporedni podaci za parlamentarne izbore 17.12.2023. i izbora za odbornike skupština gradskih opština grada Niša 02.06.2024.

Iz menija najpre izaberite opštinu za koju želite da vidite analizu.

Upareni podaci za navedene godine se nalaze jedan pored drugog. Sadrže kompletne spiskove (prezimena i imena birača) za odgovarajuće izbore. Godina i biračko mesto su naslovljeni u svakom bloku.

U okviru svakog bloka se nalaze i brojčani podaci koji pokazuju ukupan broj birača na tom biračkom mestu, kao i za koliko se birača to biračko mesto razlikuje u odnosu na svoj par sa drugih izbora. Spisak razlike pokazuje poimence birače kojih na tom mestu ima, a da ih nije bilo pre, ili se kasnije nisu našli na istom biračkom mestu za izbore sa kojima se vrši upoređenje.

Obrađeni podaci dobijeni su sa sajta https://upit.birackispisak.gov.rs/