Excel verovatno može biti najkorisniji član Microsoft Office porodice. Ukoliko ovladate ovim programom možete u njemu sistematizovati i organizovati gotovo sve svoje poslovne i privatne podatke, proračune, grafičke prikaze i planiranje aktivnosti.

Savremeno doba, napredak tehnologije, komunikacija, ali i pandemija Corona virusa nametnuli su nam neke nove trendove i pravila za život i rad. Opcija online predavanja i edukacije se nametnula kao najpogodnija. Činjenica da prilikom online predavanja nema direktnog kontakta i opasnosti od prenošenja virusa dodatno je učinila online predavanja atraktivnim. Već tradicionalne karakteristike online predavanja – najekonomičnija i najkomfornija vrsta edukacije, na ovaj način, samo su dodatno istaknute i pojačane.

Naš pristup online predavanjima nije zasnovan i završen na tome da Vam ponudimo snimljeni materijal i time „rešimo“ problem. Stava smo da se bilo koja materija najbolje prenosi direktnim kontaktom tj interakcijom polaznika i predavača. Zbog toga želimo da Vam pružimo varijantu predavanja koja objedinjuje „tradicionalnu“ metodologiju, koja podrazumeva kontakt i dijalog sa predavačem, i savremeni vid online komunikacije preko zoom komunikacione platforme kojom se ostvaruje kvalitetna video konferencijska veza. Za predavanja koristimo licenciranu zoom platformu kako bismo bez smetnji izveli kompletne termine bez prekidanja, a cena licence je uključena u uslugu držanja kursa.

Predavanja na našem kursu se izvode u grupama do maksimalno 4 polaznika, kako bi se svi eventualni komentari i pitanja polaznika mogli da isprate i razjasne.

Kurs je podeljen u 3 nivoa:
1. osnovni (program kursa),
2. viši (program kursa) i
3. ekspertski (program kursa).


Trajanje svakog nivoa kursa je 10 časova od 45 minuta (3 termina od 3 časa i četvrti termin – testiranje).

Polaznik/polaznica bira samostalno način predavanja koji želi:

  • u grupi do 4 polaznika ili
  • predavanja 1 na 1 sa predavačem (u ovom slučaju polaznik dogovara sa predavačem i termin predavanja)

Cena kursa je:
za opciju 1: 600RSD/čas, 6.000RSD/nivo kursa, 15.000RSD/sva 3 nivoa kursa
za opciju 2: 1.800RSD/čas, 18.000RSD/nivo kursa, 50.000RSD/sva 3 nivoa kursa

Na početku kursa polazniku/polaznici će biti održan besplatni uvodni/probni čas da bi procenio/la metodologiju i kvalitet predavanja, kao i da bi se upoznao/la sa predavačem i njegovim referencama.

Predavači na kursu su iskusni diplomirani inženjeri elektrotehnike i mašinstva sa višegodišnjom akademskom karijerom iza sebe.